Findie ABs licensavtal med SEEBA AB har gått ut per den 1 Oktober 2021. Plattformen som tillhandahölls via “findie.se” har därför stängts ned.